W ramach projektu opublikowano wiele ciekawych materiałów promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych mających na celu rozpowszechnienie projektu, jego rezultatów oraz sprawdzonych rozwiązań i dobrych praktyk w obszarze efektywności energetycznej i wykorzystania OZE wypracowanych w Polsce i Norwegii. Publikacje te wspierają wymianę doświadczeń, wiedzy, pomysłów i dobrych praktyk pomiędzy samorządami lokalnymi i ich partnerami z obu krajów, co pomoże im z powodzeniem zrealizować ich cele energetyczne i klimatyczne.

Zapraszamy do lektury!

Ulotka projektu
Projekt polsko norweski ulotka
Roll-up projektu
Roll up polski
Galeria e-plakatów
eplakaty
     

Diagnoza sytuacji polskich samorządów lokalnych
(wersja pełna)
diagnoza

Diagnoza sytuacji polskich samorządów lokalnych
(podsumowanie w ppt)
diagnoza2

Diagnoza sytuacji norweskich samorządów lokalnych
 
diagnoza3

     

Katalog polskich i norweskich
dobrych praktyk z zakresu
efektywności energetycznej
i wykorzystania OZE
(wersja web)


katalog

POLSKO-NORWESKA
WSPÓŁPRACA DLA
POSZANOWANIA ENERGII
I OCHRONY KLIMATU
- Inspiracje, korzyści i potencjał rozwoju
(publikacja końcowa)
wspolpraca

Długoterminowy plan
działań Polsko-Norweskiej
Platformy Współpracy

 07.06.2017 Dlugoterminowy plan platformy


stopka logo N

Projekt „Polsko - norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu" jest finansowany w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL04 ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.