Norweskie samorządy cieszą się opinią przodujących w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju i od wielu już lat realizują ambitne projekty z zakresu efektywności energetycznej i wykorzystania OZE. Ich doświadczenia są cenne dla polskich samorządów, a sprawdzone norweskie rozwiązania można próbować przenieść na nasz krajowy grunt. Dlatego też jednym z działań przewidzianych w projekcie była organizacja konkursu na najlepsze pomysły na innowacje przygotowane przez polskie miasta i gminy i inspirowane doświadczeniami norweskimi. W konkursie udział wzięły polskie samorządy, a 10 najlepszych projektów uzyskło dofinansowanie w postaci mikro-grantów na przygotowanie analiz i dokumentacji niezbędnych do ich wdrożenia. Zwycięskie gminy wzięły też udział w podróży studyjnej do Norwegii oraz nawiązały współpracę bilateralną z gminami norweskimi, które pomogają im we wdrożeniu zaproponowanych rozwiązań.

Projekty zgłaszane do konkursu powinny były charakteryzować się wysokim potencjałem replikacji, aby doświadczenia zdobyte przez gminy pilotażowe mogły zostać wykorzystanie także przez inne polskie samorządy lokalne, jak również musiały przyczynić się do realizacji co najmniej jednego z następujących celów strategicznych:

  • poprawa efektywności energetycznej budynków;
  • poprawa świadomości energetycznej społeczeństwa i edukacji w zakresie efektywności energetycznej;
  • wzrost udziału energii pochodzącej z OZE w bilansie energetycznym budynków;
  • zmniejszenie produkcji odpadów oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody i gruntu.

Oceniane były między innymi takie aspekty jak innowacyjność i możliwość replikacji zaproponowanego rozwiązania, wykonalność w danych warunkach lokalnych (ekonomicznych, politycznych, społecznych itp.), potencjalny efekt ekologiczny, ekonomiczny i społeczny, efektywność kosztowa i efektywność wykorzystania posiadanych zasobów oraz trwałość.


stopka logo N

Projekt „Polsko - norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu" jest finansowany w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL04 ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.