Partnerzy projektu

Logo ZMPZwiązek Miast Polskich (ZMP) działa od 1990 roku i jest najstarszym i najsilniejszym w sensie potencjału organizacyjnego stowarzyszeniem jednostek samorządu terytorialnego w kraju. Członkami ZMP jest obecnie ponad 300 miast, które zamieszkuje ok. 75% ludności miejskiej w kraju. Są wśród nich zarówno miasta metropolitarne, jak też miasta duże (tj. miasta na prawach powiatu), małe i gminy miejsko-wiejskie.

Zgodnie ze swoim statutem ZMP działa na rzecz gospodarczego i kulturalnego rozwoju polskich miast oraz poprawy efektywności świadczenia usług publicznych, w tym efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Związek prowadzi pracę informacyjną, konsultacyjną i programową, mającą na celu rozwiązywanie problemów dotyczących poszczególnych zadań samorządu miejskiego, a także prowadzi działalność wydawniczą, szkoleniową i promocyjną obejmującą problematykę Związku i jego członków.

ZMP może poszczycić się 25 latami doświadczeń we wspieraniu różnego rodzaju partnerstw nawiązywanych pomiędzy samorządami i innymi podmiotami, w tym wieloletnim doświadczeniem we wspieraniu rozwoju partnerstw bilateralnych, włączając w to współpracę polsko-norweską. ZMP jest oficjalną Organizacją Wspierającą Porozumienie Burmistrzów.

ul. Robocza 42
61-517 Poznań
tel. +48 61 633 50 50
e-mail: biuro@zmp.poznan.pl
www.zmp.poznan.pl

Logo PNECStowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (PNEC) jest organizacją pozarządową, która od 1994 aktywnie promuje i wspiera zrównoważony rozwój energetyczny na poziomie lokalnym, w tym pomaga polskim samorządom w opracowaniu i wdrażaniu lokalnych strategii energetycznych i ochrony klimatu.

Działania Stowarzyszenia obejmują promocję efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, realizację projektów proenergetycznych o zasięgu europejskim i krajowym oraz organizację tematycznych konferencji, seminariów, warsztatów i podróży studyjnych. Od kwietnia 2009 r. Stowarzyszenie pełni funkcję oficjalnej Organizacji Wspierającej Porozumienie Burmistrzów, która pomaga polskim sygnatariuszom w opracowaniu i wdrażaniu Planów działań na rzecz zrównoważonej energii. Członkami Stowarzyszenia są miasta, gminy i powiaty z całej Polski.

ul. Sławkowska 17/30
31-016 Kraków
tel. +48 12 429 17 95
e-mail: biuro@pnec.org.pl
www.pnec.org.pl

Logo KSNorweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych (KS) jest organizacją zrzeszającą wszystkie 428 gmin i 19 okręgów z terenu Norwegii. Wspiera on swoich członków w realizacji zadań, w tym w poprawie efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W tym celu prowadzi dialog i współpracuje z władzami krajowymi, realizuje liczne projekty oraz uczestniczy w międzynarodowych sieciach współpracy, takich jak UCLG, ICLEI i CEMR. KS jest również oficjalną Organizacją Wspierającą Porozumienie Burmistrzów.

Od początku swojej działalności KS uczestniczył w kilkunastu programach współpracy z właściwymi ministerstwami, agendami rządowymi i instytucjami badawczymi. Jest on także silnie zaangażowany w projekty realizowane przy wsparciu funduszy EOG i funduszy norweskich (łącznie 17 projektów realizowanych wspólnie z partnerami z Bułgarii, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Rumunii i Ukrainy). Od 2007 roku KS współpracuje również ze Związkiem Miast Polskich.

KS obejmuje swoim zasięgiem teren całego kraju, a jego główna siedziba znajduje się w Oslo. Oprócz tego związek dysponuje 8 biurami regionalnymi oraz przedstawicielstwem przy Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy.

Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
tel. (+47) 24 13 28 17
e-mail: gunnbjorg.naavik@ks.no
www.ks.no


stopka logo N

Projekt „Polsko - norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu" jest finansowany w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL04 ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.