Celem projektu „Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu” było nawiązanie i wzmocnienie współpracy bilateralnej pomiędzy polskimi i norweskimi samorządami lokalnymi, polegającej zwłaszcza na wymianie doświadczeń, wiedzy, technologii i najlepszych praktyk w obszarze efektywności energetycznej (EE) i wykorzystania OZE w sektorze komunalnym (w tym w budynkach użyteczności publicznej).
Zaplanowane w projekcie działania były realizowane w okresie od stycznia 2016 r. do kwietnia 2017 r. i zostały podzielone na trzy fazy:

  • Faza diagnostyczna (4 miesiące) - przeanalizowanie aktualnej sytuacji i dobrych praktyk w zakresie EE i wykorzystania OZE w Polsce i Norwegii oraz stworzenie mechanizmów umożliwiających efektywny dialog i wymianę doświadczeń pomiędzy podmiotami z obu krajów.
  • Faza konkursowa (5 miesięcy) - organizacja i rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze pomysły na innowacje z zakresu EE i OZE przygotowane przez polskie gminy i zainspirowane doświadczeniami norweskimi.
  • Faza wdrożeniowa (7 miesięcy) - wdrażanie przyznanych 10 polskim gminom mikro-grantów we współpracy z partnerami norweskimi.


stopka logo N

Projekt „Polsko - norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu" jest finansowany w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL04 ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.