Jednym z najważniejszych zadań przewidzianych w projekcie było sporządzenie diagnozy sytuacji polskich i norweskich samorządów lokalnych w zakresie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE. Celem diagnozy było udzielenie odpowiedzi na pytanie o:

  • aktualny stan gospodarki energetycznej w polskich i norweskich samorządach;
  • najważniejsze bariery i wyzwania związane z planowaniem energetycznym i zarządzaniem energią na poziomie lokalnym;
  • najważniejsze potrzeby samorządów związane z poprawą EE i wykorzystania OZE;
  • norweskie rozwiązania, które można by przenieść na polski grunt.

Diagnoza stanowi źródło cennych informacji, które pozwoliły zaplanować i zorganizować działania wspierające polskie samorządy w realizacji skutecznych, proenergetycznych inicjatyw. Pomogła także zidentyfikować możliwości współpracy pomiędzy polskimi i norweskimi samorządami - zarówno w ramach projektu parasolowego, jak i przyszłych projektów realizowanych w ramach NMF 2015-2020.


stopka logo N

Projekt „Polsko - norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu" jest finansowany w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL04 ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.