Ponad 60 osób uczestniczyło w ostatnim już wydarzeniu organizowanym w ramach projektu "Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu" – konferencji w Warszawie w dniu 19 kwietnia 2017 r. Jej celem było zaprezentowanie najciekawszych rezultatów i produktów projektu, które mogą stanowić źródło cennej inspiracji i przydatnych narzędzi dla samorządów lokalnych realizujących projekty w obszarze efektywności energetycznej i wykorzystania OZE.

Wydarzenie adresowane było do wszystkich polskich samorządów lokalnych i ich partnerów (instytuty i centra badawcze, instytucje finansowe, organizacje pozarządowe, firmy prywatne itd.), zainteresowanych tematyką efektywności energetycznej i wykorzystania OZE oraz nawiązaniem współpracy i wymiany doświadczeń z Norwegami. Zaproszeni zostali także przedstawiciele prasy m.in. Portalu Samorządowego, PAP, Chrońmy klimat, Polityki, Rzeczpospolitej, dwutygodnika „Środowisko”, magazynu „Inteligentne Miasta i Regiony” a także lokalnych stacji radiowych.

Konferencję otworzyli panowie Tomasz Potkański, Zastępca Dyrektora Biura Związku Miast Polskich oraz Zbigniew Michniowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” wraz z Ingrid Norstein, Radcą Ambasady Królestwa Norwegii i Christianem Larsen z Norweskiego Związku Władz Lokalnych i Regionalnych (KS).

W pierwszej sesji poświęconej polsko-norweskiej współpracy w obszarze poszanowania energii i ochrony klimatu Anna Jaskuła, dyrektor Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” przedstawiła najciekawsze rezultaty projektu, wśród których znalazły się: raport diagnostyczny nt. sytuacji energetycznej polskich samorządów, katalog polskich i norweskich dobrych praktyk, a także potencjał i narzędzia rozwoju współpracy między polskimi i norweskimi gminami. Proklimatyczne działania realizowane przez norweskie gminy w obszarze budownictwa i transportu omówił Rune Kloster TVEDT z z Norweskiego Związku Władz Lokalnych i Regionalnych, a 10 projektów innowacyjnych realizowanych przez polskie gminy we współpracy z partnerami norweskimi – Patrycja Płonka ze Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.

Sesja zakończyła się dyskusją panelową z udziałem wybranych laureatów konkursu na najlepsze pomysły na innowacje i ich norweskich partnerów, stanowiącą podsumowanie współpracy bilateralnej, korzyści z niej płynących oraz wniosków na przyszłość. Poprowadził ją Tomasz Potkański ze Związku Miast Polskich, a uczestniczyli w niej: Wiesława Kwiatkowska, burmistrz Milanówka; Elżbieta Turowiecka, naczelnik Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska w Sopocie; Tomasz Bońdos, koordynator Zespołu ds. Zarządzania Energią w Bydgoszczy; Marek Gabzdyl, wójt Raciechowic; Jerzy Żelichowski, pełnomocnik burmistrza ds. współpracy ze spółkami komunalnymi Płońsku oraz Gunnar Solheim, dyrektor działu nauk przyrodniczych w liceum Bryne i Lars-Erik Thoresen z gminy Hvaler w Norwegii.

Druga sesja dotyczyła kształtowania gospodarki niskoemisyjnej w gminach i możliwości jej finansowania. Wystąpiły w niej Anna Lampka z Ministerstwa Środowiska, Joanna Wis-Bielewicz z adelphi – berlińskiego ośrodka analiz polityczno-społecznych, a także Lars-Erik Thoresen z gminy Hvaler w Norwegii, który przedstawił przykłady rozwiązań z zakresu zrównoważonego zarządzania energią w gminach norweskich, oraz Jakub Jędrak z Polskiego Alarmu Smogowego, który przekonywał o potrzebie ograniczania niskiej emisji i konieczności poprawy jakości powietrza w polskich gminach.

W ostatniej sesji uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z inspirującymi proenergetycznymi rozwiązaniami i inwestycjami takimi jak pasywne budynki użyteczności publicznej, o których mówiła Irena Łobocka z Klastra Zrównoważona Infrastruktura czy budynek będący nową, energooszczędną siedzibą WFOŚiGW w Gdańsku, zaprezentowany przez Macieja Kazienko z WFOŚiGW. Gunnar Solheim, reprezentujący liceum Bryne zrelacjonował rozwój współpracy między norweskimi a polskimi ośrodkami edukacyjnymi i szkoleniowymi na przykładzie kontaktów między Bryne a Bielsko-Białą i Bydgoszczą.

Ponieważ temat elektromobilności jest obecnie szczególnie interesujący dla polskich samorządów, Wacław Bilnicki z NFOŚiGW przedstawił perspektywy jej rozwoju w polskich gminach oraz dostępne środki wspierania transportu niskoemisyjnego.

Podsumowania obrad oraz zamknięcia konferencji dokonał Zbigniew Michniowski, pełnomocnik prezydenta miasta Bielsko-Biała ds. zrównoważonego rozwoju, moderator spotkań Grupy Wymiany Doświadczeń w okresie trwania projektu.

 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z konferencji!

Program konferencji

Prezentacje wygłoszone podczas konferencji:

 1. Najciekawsze rezultaty projektu „Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu”, Anna Jaskuła, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
 2. Climate-friendly actions and projects implemented by Norwegian municipalities in the area of construction and transportation – the experience of Stavanger, Rune Kloster Tvedt, Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych
 3. 10 polskich innowacji w dziedzinie EE i wykorzystania OZE zainspirowanych doświadczeniami norweskimi, Patrycja Płonka, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
 4. Finansowanie projektów środowiskowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2009-2014), Anna Lampka, Ministerstwo Środowiska
 5. Jak finansować i rozwijać gospodarkę niskoemisyjną na poziomie lokalnym? Joanna Wis-Bielewicz, adelphi,
 6. From Smart Grid to Smart Communities, Lars-Erik Thoresen, gmina Hvaler, Norwegia
 7. Ograniczanie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza w polskich gminach, Jakub Jędrak, Polski Alarm Smogowy
 8. Pasywne budynki użyteczności publicznej – sprawdzone i efektywne kosztowo rozwiązania, Irena Łobocka, Klaster Zrównoważona Infrastruktura
 9. Modelowy budynek użyteczności publicznej na przykładzie siedziby WFOŚiGW w Gdańsku, Maciej Kazienko, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
 10. Cooperation of Polish and Norwegian educational – and training centres, Gunnar Solheim, Bryne High School, Norwegia
 11. Elektromobilność. Projekt Doradztwa, Wacław Bilnicki, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Galeria:


stopka logo N

Projekt „Polsko - norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu" jest finansowany w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL04 ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.