Lublin i Sztum są laureatami zeszłorocznego konkursu na najbardziej innowacyjny projekt z zakresu OZE i EE w ramach projektu parasolowego pn. „Polsko – norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu”. Celem projektu Miasta Lublina jest poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej, optymalizacja lubelskiego systemu energetycznego oraz zidentyfikowanie oszczędnych i nieszkodliwych dla warstwy ozonowej możliwości wykorzystania w okresie letnim ciepła systemowego do chłodzenia pomieszczeń biurowych. W przypadku Sztumu głównym celem projektu jest termomodernizacja budynków wielorodzinnych z zastosowaniem m.in. pomp ciepła, mikroelektrowni wiatrowych o pionowej osi obrotu oraz zielonych dachów, żyjących ścian i magazynów energii. Dzięki realizacji mikrograntu obie gminy  nawiązały partnerstwo z norweską gminą Ullensaker.

W trakcie wizyty studyjnej zorganizowanej 3 marca br. w Ullensaker, Norwegowie zaprezentowali przedstawicielom Lublina i Sztumu kilka niezwykle ciekawych rozwiązań w zakresie EE i OZE. Jednym z nich jest pozyskiwanie energii dla swoich budynków z wielu różnorodnych źródeł. Najlepszym przykładem w tym obszarze jest lokalne lotnisko w gminie Ullensaker, które w celu pokrycia zapotrzebowania na ciepło korzysta zarówno z lokalnych ciepłowni, kotłów na olej opałowy, pomp ciepła, jak również  odzyskuje energię cieplną ze ścieków. W lecie natomiast w celu chłodzenia wykorzystuje energię zgromadzoną wcześniej w specjalnie do tego przystosowanych magazynach. W okresie zimowym do magazynu trafia śnieg z płyty lotniska i dróg dojazdowych. W miesiącach letnich magazyn pokryty jest warstwą świeżych zrębków, które latem wysychają, a zimą są spalane w lokalnej ciepłowni. Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, które pokazuje jak w różnych warunkach pogodowych można wykorzystać, to co daje nam natura.

Kolejnym obiektem odwiedzonym podczas pobytu w Norwegii była oczyszczalnia ścieków. W oczyszczalni pozyskiwany jest metan, który następnie używa się jako źródło ciepła w kolejnych etapach obróbki ścieków. Po zakończeniu procesu oczyszczania osad pościekowy jest sprzedawany rolnikom jako wysokowartościowy nawóz zawierający związki azotu oraz potasu.


stopka logo N

Projekt „Polsko - norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu" jest finansowany w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL04 ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.