Trzecie spotkanie Grupy Wymiany Doświadczeń w zakresie EE i OZE, zorganizowane w ramach projektu „Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu", zgromadziło w dniach 15 - 16 marca br. w Warszawie ponad 40 osób zainteresowanych współpracą samorządów polskich i norweskich, tematyką zrównoważonego rozwoju i realizacją ambitnej polityki pro środowiskowej.

Pierwszy dzień spotkania wypełniły prezentacje i dyskusje dotyczące 10 mikroprojektów realizowanych przez laureatów konkursu, a zwłaszcza wymiana doświadczeń zdobytych przez samorządowców podczas spotkań z partnerami z Norwegii. Dyskusje w małych grupach pozwoliły uczestnikom bliżej zapoznać się z polskimi pomysłami zainspirowanymi przez modelowe inwestycje i inicjatywy proenergetyczne Skandynawów, a także wymienić się doświadczeniami związanymi z realizacją zwycięskich projektów innowacyjnych oraz współpracą bilateralną pomiędzy polskimi i norweskimi samorządami lokalnymi.

>W drugim dniu spotkania uczestnicy dyskutowali o tym, jak najlepiej i za pomocą jakich środków finansowych wdrażać doświadczenia płynące ze współpracy bilateralnej w dziedzinie EE i wykorzystania OZE. Debata dotyczyła też realnych możliwości wykorzystania w polskich warunkach sprawdzonych norweskich dobrych praktyk oraz sposobów ograniczania niskiej emisji na przykładzie udanych działań polskich JST w tym zakresie.
Sformułowane podczas tego spotkania wnioski zostaną zamieszczone w publikacji końcowej.

Program 2. spotkania GWD

Galeria:


stopka logo N

Projekt „Polsko - norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu" jest finansowany w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL04 ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.