W związku z realizacją mikroprojektu w ramach projektu parasolowego „Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu", w dniach 16-18 stycznia 2017 r. odbyła się wizyta przedstawicieli Gminy Raciechowice w Oslo – u norweskiego partnera. Wyjazd poprzedzony był wizytą strony norweskiej w Raciechowicach w listopadzie 2016 r. Podczas tego spotkania przedstawiciel Gminy Oslo zapoznał się z planami gminy w zakresie wymiany kotłów olejowych na pompy ciepła w wybranych budynkach użyteczności publicznej.

Pobyt w Oslo ukierunkowany był wyłącznie na zobaczenie obiektów, w których zastosowano rozwiązania zbliżone do tych planowanych w Raciechowicach. Jednym z budynków była szkoła zasilana od 2010 r. pompą ciepła wyposażoną w dwa dolne źródła: kolektor pionowy oraz poziomy, zainstalowany bezpośrednio pod asfaltową nawierzchnią boiska szkolnego. Pozioma instalacja wykorzystywana jest głównie latem, natomiast pionowa w okresach chłodu. Dodatkowo jako źródło rezerwowe, na wypadek małej skuteczności pompy ciepła, wykorzystywany jest nadal kocioł olejowy, zainstalowany w szkole już wcześniej.

Kolejnym zwiedzanym obiektem była także szkoła, ale jeszcze nie użytkowana. W niej również jako główne źródło zainstalowano pompę ciepła z rezerwowym kotłem elektrycznym. Całą fasadę zewnętrzną szkoły pokrywają panele fotowoltaiczne o łącznej mocy ~100kW. Prąd wytworzony poprzez tę instalację wykorzystywany będzie głównie na potrzeby szkoły. Najbardziej efektywna była wizyta w Miejskim Przedsiębiorstwie w Oslo (Undervisningsbygg Oslo KF). Jednym z zadań firmy jest zarządzanie budynkami szkolnymi. W Oslo powstał plan centralnego systemu sterowania i nadzoru nad warunkami panującymi wewnątrz budynków, który obecnie obejmuje blisko połowę szkół. Pomimo ambitnych założeń dalsza rozbudowa nie będzie realizowana ze względu na problemy ze współdziałaniem systemów istniejących w szkołach a pochodzących od różnych producentów. Inżynier z Undervisningsbygg przedstawił reprezentantom Raciechowic wady i zalety zdalnego sterowania automatyką, jak również wskazał rozwiązania mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynku. Dzięki tej wizycie mieli oni możliwość zapoznania się z mocnymi i słabymi stronami rozwiązań, które chcą wprowadzić w swojej gminie.


stopka logo N

Projekt „Polsko - norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu" jest finansowany w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL04 ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.