2. webinarium zorganizowane w ramach projektu pn. „Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu”, które odbyło się w dniu 18 stycznia 2017 r., poświęcone było tematyce edukacji energetycznej mieszkańców oraz ich aktywizacji na rzecz osiągnięcia lokalnych celów klimatyczno – energetycznych. Swoje doświadczenia zaprezentowali przedstawiciele organizacji norweskich z Laboratorium klimatyczno-energetycznego oraz Centrum edukacji, a także Bielska-Białej i Warszawy.

Jako pierwsza wystąpiła Inger Oddrun Sverkmo z Laboratorium klimatyczno-energetycznego działającego od stycznia ubiegłego roku w nowopowstałym budynku pasywnym należącym do liceum Nord-Gudbrandsdal, który produkuje własną energię. Laboratorium monitoruje w fitotronie procesy produkcji i zużycia energii, wentylacji i fotosyntezy.

Piotr Sołtysek, Pełnomocnik prezydenta miasta Bielska-Białej d/s zarządzania energią opowiedział o koncepcji utworzenia ośrodka szkoleniowo-badawczego w zakresie odnawialnych źródeł energii i budownictwa energooszczędnego. Bielskie Biuro Zarządzania Energią ma już wieloletnie doświadczenie w edukowaniu i aktywizowaniu mieszkańców miasta w zakresie oszczędzania energii i wykorzystania OZE. Natomiast miasto Bielsko-Biała jest laureatem konkursu na najlepsze pomysły na innowacje, który został zorganizowany w ramach projektu w 1. połowie tego roku. Wzięło w nim udział 20 polskich gmin, z czego 10 uzyskało mikrogranty na przygotowanie swoich pomysłów do wdrożenia. Podpisały one również porozumienia o współpracy z norweskimi partnerami, którzy wspierają je swoim doświadczeniem.

Następnie Richard MacLeod z Vitensenteret Innlandet przedstawił różnorodne praktyczne metody edukacyjne obejmujące m.in. wykorzystanie kostiumów, układania scenariuszy i prowadzenia interaktywnych eksperymentów w nauczaniu o odnawialnych źródłach energii i efektywności energetycznej.
Jego inspirująca prezentacja poprzedziła wystąpienie Leszka Drogosza, dyrektora Biura Infrastruktury z UM St. Warszawy. Przedstawiciele Warszawy uczestniczą w założonej w ramach projektu Grupy Wymiany Doświadczeń. Miasto aspirując do miana „zielonej metropolii” za cel perspektywiczny obrało sobie zapewnienie mieszkańcom wysokiego standardu życia w warunkach zrównoważonego rozwoju oraz poszanowania środowiska.

Webinarium było prowadzone w języku angielskim.

Program webinarium

Poniżej można pobrać prezentacje z webinarium:

  1. Nauczanie o energii w laboratorium klimatyczno-energetycznym, Inger Oddrun Sverkmo, Klima- og energilaboratoriet
  2. Edukacja energetyczna mieszkańców - Budowa ośrodka szkoleniowo-badawczego w zakresie odnawialnych źródeł energii i budownictwa energooszczędnego, Piotr Sołtysek, UM Bielsko-Biała
  3. Nauczanie o OZE i efektywności energetycznej poprze praktykę – interaktywne doświadczenia, wcielanie się w rolę, układanie scenariuszy, Richard MacLeod, Vitensenteret Innlandet
  4. Piknik z klimatem i inne inicjatywy m.st. Warszawy edukujące mieszkańców w obszarze ochrony klimatu i zwalczania niskiej emisji, Leszek Drogosz, UM st. Warszawy.


stopka logo N

Projekt „Polsko - norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu" jest finansowany w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL04 ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.