Broszura konkursowaZapraszamy wszystkie polskie samorządy gminne oraz samorządowe jednostki organizacyjne do udziału w otwartym konkursie na mikroprojekty prowadzące do innowacji w zakresie efektywności energetycznej lub wykorzystania OZE, zainspirowane doświadczeniami norweskimi lub możliwe do zrealizowania przy wykorzystaniu norweskich doświadczeń.

Celem konkursu jest wsparcie ww. jednostek w przygotowaniu do realizacji najciekawszych innowacyjnych projektów pilotażowych poprzez przyznanie im mikro-grantów na przygotowanie analiz, dokumentacji, działań edukacyjnych i innych działań nie-inwestycyjnych niezbędnych do ich wdrożenia (tzw. mikroprojekt) oraz poprzez zapewnienie współpracy z partnerem norweskim, który wesprze beneficjenta swoją wiedzą i doświadczeniem. 10 zwycięskich samorządów weźmie również udział w podróży studyjnej do Norwegii.

Opis projektu zgłaszanego do konkursu powinien obejmować zarówno opis ogólnego pomysłu na innowację w zakresie efektywności energetycznej lub wykorzystania OZE, który wnioskodawca zamierza zrealizować w dłuższym okresie, jak i szczegółowy opis mikroprojektu, który przyczyni się do jego realizacji i który będzie przedmiotem dofinansowania.

Projekty zgłaszane do konkursu powinny charakteryzować się wysokim potencjałem replikacji, aby doświadczenia zdobyte przez gminy pilotażowe mogły zostać wykorzystanie także przez inne polskie samorządy lokalne, jak również powinny przyczynić się do realizacji co najmniej jednego z następujących celów strategicznych:

  • poprawa efektywności energetycznej budynków;
  • poprawa świadomości energetycznej społeczeństwa i edukacji w zakresie efektywności energetycznej;
  • wzrost udziału energii pochodzącej z OZE w bilansie energetycznym budynków;
  • zmniejszenie produkcji odpadów oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody i gruntu.

Oceniane będą między innymi takie aspekty jak innowacyjność i możliwość replikacji zaproponowanego rozwiązania, wykonalność w danych warunkach lokalnych (ekonomicznych, politycznych, społecznych itp.), potencjalny efekt ekologiczny, ekonomiczny i społeczny, efektywność kosztowa i efektywność wykorzystania posiadanych zasobów oraz trwałość.

Nabór wniosków będzie realizowany w okresie od 13 do 23 maja, a w ich ocenie merytorycznej weźmie udział zarówno Komisja Konkursowa, złożona z partnerów projektu parasolowego i zaproszonych ekspertów, jak i sami uczestnicy konkursu (bez możliwości głosowania na własny wniosek). Prezentacja projektów, które przejdą pierwszy etap oceny merytorycznej (z udziałem ekspertów), odbędzie się podczas spotkania oceniającego w Poznaniu w dniu 13 czerwca 2016 r. (ocena z udziałem uczestników). Wówczas zostaną również ogłoszone wyniki konkursu.

Poniżej można znaleźć wszystkie najważniejsze dokumenty konkursowe, w tym ogłoszenie o konkursie, regulamin, formularze wniosku i karty oceny.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy!

Ogłoszenie o konkursie
Regulamin konkursu
Formularz wniosku
Formularz budżetowy
Karta oceny formalnej
Karta oceny merytorycznej
Broszura konkursowa

Najczęściej zadawane pytania


stopka logo N

Projekt „Polsko - norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu" jest finansowany w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL04 ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.