Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym sytuacji polskich samorządów lokalnych w obszarze efektywności energetycznej i wykorzystania OZE. Celem badania jest sporządzenie raportu diagnostycznego, który odpowie na pytanie o aktualny stan gospodarki energetycznej w miastach i gminach, jak również umożliwi stworzenie listy potrzeb JST (w zakresie legislacji, finansowania oraz edukacji), aby mogły one możliwie najefektywniej realizować inwestycje proenergetyczne.

Wyniki analizy posłużą do:

  • stworzenia mechanizmów umożliwiających efektywny dialog i wymianę doświadczeń pomiędzy podmiotami z obu krajów, stanowiących podstawę dla przyszłych wspólnych działań, w tym w ramach NMF 2015-2020;
  • zaproponowania rozwiązań wspierających inwestycje proenergetyczne realizowane przez samorządy lokalne i przekazanie przygotowanych w ten sposób rekomendacji odpowiednim instytucjom;
  • dostosowanie ofert szkoleniowej projektu (cykl webinariów z udziałem partnerów norweskich) do potrzeb polskich samorządów.

Będziemy wdzięczni za wypełnienie niżej zamieszczonej ankiety i odesłanie jej na adres biuro@pnec.org.pl do dnia 29 kwietnia 2016 r. Prosimy również o rozpowszechnienie informacji o badaniu wśród miast i gmin partnerskich. Z góry dziękujemy za pomoc!

Ankieta dla JST


stopka logo N

Projekt „Polsko - norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu" jest finansowany w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL04 ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.